Bilgi Teknolojileri Standartları Hizmetlerimiz

Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu (KVKK) – ISO 27701

Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu’nun (KVKK) amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu kapsamda şirketimiz ilgili kanun ve mevzuatların belirtmiş olduğu sınırlar içerisinde kurumların KVKK uyum sürecine destek vermektedir. Bu bağlamda;

  • Kişisel Veri Envanteri Çalışması
  • Veri Temas Noktaları Analizi
  • BT Teknik Yeterlilik Kontrolü
  • İnsan Kaynakları İdari Tedbirler
  • Hukuki Sözleşmelerin Düzenlenmesi
  • Kalite Dokümantasyonu
  • Son Kullanıcı-Değişen Süreçler-Yönetici Eğitimleri
  • VERBİS Süreç Takibi
  • ISO 27701 Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi Kurulumu

Sadece VERBİS Kayıt süreci hizmeti almak isterseniz sabit fiyatımız 7.500 TL + KDV

Sürece hemen başlamak için WhatsApp numaramız: +90 532 604 90 56

Kurumsal teklif almak için Teklif Formunu doldurarak bize ulaştırın.

ISO 27001 Nedir?

ISO / IEC 27001: 2013 (ISO 27001), bir ISMS (bilgi güvenliği yönetim sistemi) için en iyi uygulamayı açıklayan uluslararası standarttır. ISO 27001’e akredite edilmiş sertifikasyona sahip olmak, şirketinizin bilgi güvenliği en iyi uygulamasını takip ettiğini ve bilgi güvenliğinin uluslararası en iyi uygulama ve iş hedefleri doğrultusunda yönetildiğini bağımsız ve uzman bir doğrulama sağladığını gösterir. ISO 27001, bilgi güvenliği yönetimi için uygulama kuralları ISO / IEC 27002: 2013 tarafından desteklenmektedir.

Hemen teklif almak için Teklif Formunu doldurarak bize ulaştırın.

ISO 20000 Nedir?

ISO / IEC 20000, Bilgi Teknolojisi (BT) sunan tarafların iş süreçlerinin hem iş ihtiyaçları hem de uluslararası en iyi uygulamalarla uyumlu olmasını sağlayan uluslararası BT hizmet yönetimi standardıdır.

ISO 20000, kuruluşların yönetilen BT hizmetlerini nasıl sunduklarını, hizmet seviyelerini nasıl ölçtüklerini ve performanslarını nasıl değerlendirdiklerini kıyaslamalarına yardımcı olur. ITIL ile bütünleşmiş ve güçlü bir iyi uygulama ortaya koymuştur.

Hemen teklif almak için Teklif Formunu doldurarak bize ulaştırın.

ISO 22301 Nedir?

Uluslararası İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı olan ISO 22301, Kuruluşlarda ortaya çıkan yıkıcı olaylara karşı hazırlıklı olmak, ortaya çıkma olasılığını azaltmak ve bunlardan kurtulmak için tasarlanmıştır. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi olay öncesinde, sırasında ve sonrasında geçerli olan prosedürlere dayanarak etkili ve hızlı bir şekilde yanıt vermenizi sağlar. Kuruluşunuzda bir İş Sürekliliği Planı uygulamak, beklenmedik bir olaya karşı hazırlandığınız anlamına gelir. İş Sürekliliği Planı kuruluşunuzun büyük etki ve kayıplar olmadan çalışmaya devam edeceğini garanti eder.

Hemen teklif almak için Teklif Formunu doldurarak bize ulaştırın.

ISO 15504 SPICE Yazılım Süreç İyileştirme ve Yetenek Belirleme / ISO 33001 Bilgi Teknolojisi – Süreç Yönetimi

SPICE (Software Process Enhancement and Capability Determination) Yazılım süreç geliştirme yetenek düzeyinin belirlenmesi olarak ifade edilebilir. ISO ve IEC kuruluşlarının ortaklaşa geliştirdiği bir standarttır. Ülkemizde ve dünyada şirketlerin yazılım süreçlerine ek olarak satış, proje, destek, satış sonrası süreçlerinin de iyileştirilmesine olanak sağlayan uluslararası standarttır.

ISO 33002 Bilgi Teknolojileri – Süreç İyileştirme standardı ISO 15504 SPICE standardı yerini almıştır. Bu sebeple danışmanlıklarımızda her iki standart için ortak çalışma yapılmaktadır.

CMMI – Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu, süreç düzeyinde bir iyileştirme eğitimi ve değerlendirme programıdır. ISACA’nın bir yan kuruluşu olan CMMI Enstitüsü tarafından yönetilen bu program, Carnegie Mellon Üniversitesi’nde (CMU) geliştirilmiştir. Özellikle yazılım geliştirmede olmak üzere birçok ABD Hükümeti sözleşmesi tarafından istenmektedir.

Hemen teklif almak için Teklif Formunu doldurarak bize ulaştırın.

CBDDO Güvenlik Rehberi Uyum Danışmanlığı

Gelişen teknolojiler, toplumsal talepler ve kamu sektöründeki reform eğilimleri doğrultusunda, farklı kurumlar altında ayrı ayrı sürdürülen dijital dönüşüm (e-Devlet), siber güvenlik, milli teknolojiler, büyük veri ve yapay zekâ ile ilgili çalışmaların tek çatı altında toplanması amacıyla, 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kurulmuştur.

Kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği tedbirlerini içeren 06.07.2019 tarih ve 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” hazırlama çalışmaları tamamlanmış ve 24.07.2020 tarihinde onaylanmıştır.

CBDDO Uyum Çalışması kapsamında ITSAFE olarak BİGDES Raporu oluşturma ve Güvenlik Rehberinde yer alan maddelerin kontrolü ve hayata geçirilmesinde uyum danışmanlığı sunulmaktadır.

Hemen teklif almak için Teklif Formunu doldurarak bize ulaştırın.